Ekspeditioner

  1. Thule Ekspedition (Galleri)
  2. Thule Ekspedition (Galleri)
  3. Danmark-Ekspeditionen (Galleri)
  4. Alabama Ekspeditionen (Galleri)

Det er mit håb, at jeg kan visualisere oplevelser, som Knud Rasmussen beretter om i sine dagbøger fra I & II Thuleekspedition. Disse oplevelser er ikke alle dokumenteret med billeder, men på grund af mit nøje kendskab til Grønlands natur, slædelivets strabadser og jagten på at finde vej og storvildt for ikke at skulle ende i en blindgyde eller dø af sult, har jeg mulighed for at sætte billeder på disse intense begivenheder.


Jeg har personligt rejst mange af de steder, hvor Thuleekspeditionerne stred sig frem med deres jernvilje, og kan derfor vise de rigtige bjergformationer som rammen til de historiske billedfortællinger jeg gennem tiden er blevet meget optaget af. Her gennem blyant og pensel er det en enestående mulighed for at vise ekspeditionslivet, som det kunne have set ud, hvis der var blevet taget billeder af situationerne da de hændte. I dag fylder kameraer ikke meget, og der tages billeder i en fantastisk gengivelse og alle kan let bearbejde resultaterne på moderne pc´er. Derfor er specielt de relativt få billeder, der findes fra turene, for mig et udtryk for en helt utrolig vilje til at ville opleve og uanset prisen, skaffe synlige resultater. Stort besværligt fotogrej blev fragtet rundt, sat op og giver os tilskuere en unik chance for at se og forstå lidelserne og storheden, de levede i.Det arbejde, jeg udfører i dag og i morgen, er skabt med dyb respekt for de mennesker der har udlevet historierne, med de fantastiske præstationer som de måtte yde, for at finde ud af hvordan Grønland så ud hele vejen rundt om nordkysten. En rejse der i dag, kun 100 år efter, kan gøres på få timer i et varmt fly med mad og kaffe, hvis man gider. Nogle laver dog stadig disse fysisk krævende præstationer, som man helst må følge direkte via satellit eller i det mindste må følge på nettet dag for dag. Draget af drømme, eventyrlyst, mandsmod, hårdt fysisk og psykisk arbejde og med en god portion snilde og held, har de skabt et lager af uudtømmelige historier og ubeskrivelige bedrifter før vi blev født.


Med mit baggrunds kendskab forsøger jeg at løfte en flig af indsigt til forståelsen af disse magiske urkræfter, som mange i dag også kan føle rulle i årene, og forsøger dermed ydmygt at give et bidrag til det spændende mystiske eventyr skabt under nogle af jordklodens barskeste omgivelser. Dengang handlede det i store træk om en tid, hvor kommunikation foregik over lange skibs- og slæderejser fra Nordøstgrønland via Danmark og op til det nordligste vestgrønland ”Thule”. Budskaber der kunne være år om at nå frem. Først med Danmarkekspeditionens dyrt købte resultater i årene 1906 -08. Alabamaekspeditionens to brave medlemmer, Einar Mikkelsen og Iver Iversen, der i 1910 tager af sted for at finde de manglende dagbøger fra de omkomne under Danmarkekspeditionen.


I Thuleekspeditionen i 1912 med eftersøgning af folkene fra Alabamaekspeditionen og Danmark-ekspeditionens manglende dagbøger, samt blive klogere på geografien. Det bliver slået fast, at Robert Peary’s påstand fra 1892 om, at det østligste af nordgrønland var en kæmpe ø afskåret af en kanal, ikke er sand. Denne kanal finder 1. Thuleekspedition ikke, og senere viser det sig, at heller ikke Danmarksekspeditionen fandt den. Kanalen findes ikke og opstår kun for Robert Peary, som må slutte sin utrolige rejse over indlandsisen på et højt bjerg, der ikke giver fuldt udsyn over de tilsyneladende uendelige landstrækninger. Derved kunne han opfostre ideen om, at en kanal løb langs indlandsisen og bjergene, fra bunden af Independence fjorden og nordpå til kysten op mod nordpolen, der var Robert Peary’s store og sikkert endelige mål. II.


Thuleekspedition 1916-18 blev en lige så krævende rejse med utrolige tab eller betaling, for at få blandt andet resultatet om Pearykanalens mystik på plads. Kortlægningen af Grønlands nordkyst blev præciseret og var i en kort årrække, inden de næste ekspeditioners og maskiners indtog, den eneste viden vi mennesker havde om dette mægtige ukendte og næsten urørlige land. Hvor eskimoiske stammer dog allerede for tusinder af år siden trodsede de voldsomme naturkræfter og hvis spor i dag står skrevet i landskabet. En teltring af sten, et ildsted hvor spækflammen varmede, flint og ben redskaber der vidner om et liv, vi i dag nok ikke helt længere har mulighed for at forstå konsekvensen af.